Welkom

DRES Meeting 2018

 

Geachte DRES bezoeker,

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018 vindt de achtste “DRES” plaats in Hart van Holland te Nijkerk. Het programma van het DRES congres heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een aanbod aan bijscholingsactiviteiten van hoog niveau, aansluitend op de wetenschappelijke actualiteit en gebracht door een keur van internationale sprekers. DRES geniet onder de medewerkers in de cardiovasculaire zorgketen een nog steeds toenemende bekendheid en kan inmiddels bogen op een breed draagvlak.

De formule van het congres slaat duidelijk aan. DRES is een congres voor en door alle zorgprofessionals betrokken bij hart – en vaatziekten. Het beoogt een podium te bieden voor ideeën en initiatieven, ontstaan uit samenwerking tussen cardiologen, hartchirurgen, intensivisten, radiologen, vaatchirurgen, ambulance medewerkers, allied professionals, verpleegkundigen, hartfunctie laboranten, huisartsen, beleidsmakers en de industrie.

De kernwaarde die DRES uitdraagt is het zogeheten crosslearning: leren van elkaar door inzicht te verkrijgen in elkaars werkwijzen en elkaars professionele taal. Vaak leidt onwetendheid tot onbegrip. Het slechten van deze communicatie barrières draagt in hoge mate bij in de kwaliteit van het zorgproces. De wetenschappelijke faculteit van DRES bestaat naast zogenaamde key-opinion leaders verder dan ook uit ervaren medewerkers op de werkvloer en jonge professionals.

DRES 2018 besteedt aandacht aan innovatieve technieken, onder meer de slender benadering en hybride strategieën, alsook verschillen in de zorgverlening door cultuur, ras, geslacht en socio-economische status.

De live cases in 2018 worden verzorgd vanuit Blaricum en Zwolle. Vanuit Curaçao in de Nederlandse Antillen wordt een bijdrage geleverd in de vorm van een taped case.

De sessies “Get Dutched”, waarbij de beste Nederlandse onderzoekslijnen worden gepresenteerd en “Challenging Case Theatre” vormen een vast onderdeel in het programma. De samenwerking met de Juniorkamer Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA) heeft dit jaar geleid tot een eigen programma binnen de DRES.

Tot ziens op DRES 2018!

De congrescommissie Stichting DRES

Gillian A.J. Jessurun, Raymond W.M. Hautvast, Peter W. Danse & Peter C. Smits

Archief

Herbeleef eerdere edities van de DRES Meeting!

Bekijk foto’s van 2011 t/m 2017

Countdown

Trailer